Organisatie

touwtrekken
  1. Voorzitter: de heer. P.D. Eenshuistra
  2. Secretaris: mevrouw. C.A. Visscher
  3. Penningmeester: de heer J.R. Everwijn
  4. Lid: de heer P. Erdhuizen
  5. Lid: mevrouw A.M Riemersma

RSIN nummer van Stichting Zonnewende: 819195066

Beloningsbeleid

De secretaris van het bestuur ontvangt een door het bestuur jaarlijks vast te stellen bescheiden honorarium voor de werkzaamheden.
De secretaris van het bestuur voert het secretariaat van de Stichting en houdt hiervan archief. Aanvragen voor financiële steun worden gericht aan de secretaris van de Stichting en de secretaris  draagt zorg voor de voorbereiding voor besluitvorming van de aanvragen in het bestuur.
 
De werkzaamheden inzake de administratie en verweking van de aanvragen worden uitgevoerd door een professionele partij die hiervoor een door het bestuur vast te stellen vergoeding ontvangt.
 
De bestuursleden ontvangen een door het bestuur vast te stellen bescheiden vacatiegeld voor het voorbereiden, en het bijwonen van de bestuursvergaderingen.