Aanvraag indienen op papier

Belangrijk informatie voordat u een aanvraag indient!

Op basis van een volledig ingevuld formulier wordt een aanvraag door het bestuur in behandeling genomen. Eens in de twee maanden komt het bestuur bijeen.

Bij toekenning wordt de hoogte van de bijdrage afhankelijk gesteld van het gezinsinkomen, zodat de steun naar draagkracht kan worden verleend. Aanvragen voor vakanties buiten Nederland komen niet in aanmerking.

U kunt ook een aanvraag via ons online formulier indienen, klik hier voor meer informatie.